Committee Members

Sri Gangadhar V Yavagal

Sri. D. A. Gundu Rao

Dr. Sirse Kranti Kumar

Prof. B G Shivananda

Dr. Jagadish V Kamath

Dr. Kishore Singh Chatrapath

Sri. Y. Veeranarayana Gowda

B G Prabhakumar

Dr Salma Khanam

Dr. R S Thakur

Dr. Srinivasan S

Dr. Suresh Venkataram

Dr. Gayathri Devi S

Dr. V Kusum Devi

Dr. Chandramouli

Sri. C A Tapan Kumar

Mr. Balaji Kuzhandhaivelu

Mr. Indu Shankar

Mr. Samson P George

Usha M J